Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu określa warunki sprzedaży detalicznej dla umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w korespondencji, podczas rozmowy telefonicznej oraz w ramach innych obsługiwanych kanałów sprzedaży internetowej, prowadzonej na domenie www.emox.pl przez MOX Design Joanna Stencel-Czarny, działający pod adresem: 64-920 Piła, ul. Śniadeckich 136/21, NIP: 764-137-73-05, REGON: 367516713, z którym Klienci mogą kontaktować się pod adresem mailowym biuro@emox.pl.

Oferta sklepu

Prezentowane artykuły na stronie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że na stronie wyraźnie zaznaczono, iż produkt jest drugiego gatunku.

Produkty na stronie objęte są gwarancją. Okres jej obowiązywania znajduje się w treści oferty.

Data dostępności produktu w ofercie jest szacowana i może ulec zmianie.

Niektóre produkty z oferty np. domki ogrodowe, sauny są produkowane na zamówienie. Termin realizacji jest ustalany indywidualnie z Klientem dla każdego zamówienia. Na termin realizacji mogą mieć wpływ: ilość zamówień w zakładzie produkcyjnym, spiętrzenie zamówień w sezonie (uzależnione od grupy produktowej) czy też sytuacje niezależne od należytych działań sklepu internetowego emox.pl i zakładu związane np. czynnikami atmosferycznymi, pandemią.

Cena produktu w ofercie jest wyrażona w złotych polskich, zawiera podatek Vat i nie obejmuje kosztu dostawy. Na cenę produktu mogą mieć wpływ działania marketingowe.

Zdjęcia produktu w ofercie przedstawiają jego faktyczny wygląd. W zależności od jakości ekranu i jego ustawień, kolorystyka zdjęć, a w szczególności intensywność kolorów i odcień, mogą różnić się od tych rzeczywistych.

Zamówienie

Zamówienie jest formą umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu składania zamówienia, zapozna się z postanowieniami regulaminu sklepu.

Złożenie zamówienia nie gwarantuje rezerwacji wybranych produktów, dopiero podjęcie realizacji zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem ich dostępności. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta możliwie najszybciej, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty złożenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Zmiany w zamówieniach – Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu – złożenie zmian wymaga formy mailowej i potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia ze zmianami przez sklep.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, jako właściwe do dowodu zakupu.

Płatność

Udostępniane metody płatności za zamówienie na stronie sklepu emox.pl to: przelew tradycyjny, przelew online, raty. Wymienione metody płatności są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych. Płatność regulowana jest w sposób wybrany przez Kupującego. Dozwolona jest zmiana metody płatności. Zmianę uznaje się za przyjętą w momencie potwierdzenia przez Sklep telefonicznie lub mailowo.

Usługa płatność za pobraniem, tj. płatna gotówką przy odbiorze zamówienia z dostawą jest usługą dodatkową płatną, a jej koszt doliczany jest jednorazowo do kosztu dostawy. Wyjątek stanowią produkty, dla których określono w ofercie brak możliwości zrealizowania zamówienia z opcją płatności za pobraniem, np. domki ogrodowe, sauny.

Dostawa towaru

Możliwe formy dostawy zamówienia to: przesyłka lub odbiór osobisty.

Odbiór osobisty tylko dla wybranych grup produktów i po potwierdzeniu takiej możliwości w Sklepie przed zakupem towaru – (dotyczy np. domków ogrodowych i saun). Dostawcami towaru, są współpracujące ze sklepem lub producentami firmy kurierskie. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego. Dostawa przesyłką może być płatna, a jej koszt naliczany jest jako koszt dostawy.

Realizacja zamówień

Zamówienie towaru złożone w sklepie emox.pl jest ważne w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy w tym czasie, a będzie konieczny celem realizacji zamówienia lub płatność nie zostanie uregulowana to zamówienie zostanie anulowane.

Czas realizacji zamówienia, w tym jego dostawy, wynosi do 10 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że w ofercie zapisano inaczej – dotyczy sytuacji gdy produkt jest na zamówienie (np. domki ogrodowe, sauny) lub dla produktu został określony inny termin dostępności, związany z datą dostawy do dostawcy Sklepu).

Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji, zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Koszt transportu wówczas ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji. Każdy z przypadku wymaga potwierdzenia przez Klienta (telefonicznie, mailowo lub sms-em).

W każdej chwili zamówienie może zostać anulowane przez Kupującego lub Sprzedającego. Z tego tytułu nie zostaną naliczone Kupującemu żadne koszty.

Zwrot towaru

Zwrot produktu możliwy jest w oparciu o ustawę z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) i polega na odstąpieniu od zawartej umowy w terminie do 14 dni liczonych od dnia jego otrzymania. Czynność ta sprawia, że umowa uważana jest za niezawartą.

Dokonanie zwrotu produktu wymaga od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy korzystając z formularza Sprzedającego .

Sprzedający poinformuje zwrotnie Kupującego na jaki adres ma być zwrócony towar.  Zwracany produkt należy odesłać na wskazany przez Sprzedającego w odpowiedzi na przesłany przez Kupującego formularz niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy.

Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego produktu do Sprzedającego ponosi Kupujący.

Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od zawartej umowy, ale nie wcześniej niż po przyjęciu zwracanego produktu.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, będącego wynikiem korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Jeśli Kupujący wybrał inną metodę dostawy zwracanego produktu niż najtańsza, zwykła oferowana przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest obowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Koszty dodatkowe poniesione przez Kupującego (np. za skorzystanie z usługi opcjonalnej) nie podlegają zwrotowi.

Reklamacja

Reklamacja produktu możliwa jest z tytułu rękojmi lub ze względu gwarancji, w ramach czego Kupujący może żądać wobec Sprzedającego obniżenia ceny produktu, jego nieodpłatnej naprawy, wymiany na nowy lub odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający wyłącza rękojmię za wady fizyczne i prawne rzeczy wobec Kupującego nie będącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1145).

Złożenie reklamacji produktu wymaga od Kupującego zgłoszenia korzystając z formularza Sprzedającego.

Niezbędnymi informacjami w zgłoszeniu do złożenia reklamacji są dane Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), dowód zakupu (np. numer zamówienia, sygnatura paragonu lub faktury), szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia i żądanie wobec Sprzedającego. Jeżeli otrzymane w zgłoszeniu informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji to Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Kupujący obowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt do Sprzedającego na jego koszt. Jeśli z pewnych względów dostarczenie produktu byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący zobligowany jest udostępnić go Sprzedającemu w miejscu, w którym się znajduje np. domek ogrodowy.

Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji produktu niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej złożenia z zastrzeżeniem otrzymania niezbędnych informacji. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wspomnianym terminie oznacza, że reklamacja produktu uważana jest za uzasadnioną.

Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. przez platformę internetowego rozstrzygania sporów opracowaną przez Komisję Europejską,
  2. za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w “Polityce prywatności”.

Zmiany w niniejszym dokumencie stosowane są dla zamówień złożonych nie wcześniej niż w dniu ich wprowadzenia i w żaden sposób nie naruszają praw nabytych przez Kupującego przed dniem wejścia modyfikacji w życie. W związku z tym, nowa wersja dokumentu nie wymaga zapowiedzi.

Wersja z 02.01.2021 r.

 

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco!

Co zyskujesz?
  • informacje o nowościach
  • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji

Zapisałeś się do newslettera

Wystąpił błąd, spróbuj później

emox - sprzedaż internetowa i projektowanie wnętrz will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.